Bezet

We verwelkomen onze tweede moeder en daarmee zijn de twee plaatsen in het Timohuis voor opvang en begeleiding voor het komende jaar gevuld. We krijgen nog steeds aanvragen binnen, maar op dit moment kunnen we maar twee jonge moeders begeleiden. In deze startfase van het Timohuis hebben we bewust gekozen voor een pilotfase waarin we graag willen ontdekken wat er allemaal nodig is om zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Na een periode van een jaar zullen we met het bestuur evalueren of we stappen zullen zetten voor de uitbreiding en zo ja, hoe dit in zijn werk zal gaan. Voor nu begeleiden wij graag deze twee jonge moeders.